GLENFIDDICH

!

Glenfiddich Luxury Mince Pies 6pk 372g

Luxury mince (47%) pies with Glenfiddich single malt scotch whiskey (3.5%)

Glenfiddich Highland Whiskey Cake 400g

Highland whiskey with Glenfiddich single malt scotch whiskey (4%) cake